Past Presbyters

The following Clergy have served at St. Mary’s Church
Revd. T. Robinson 1823-25
Revd. R. Ward 1823-24, 1826
Revd. A. Goode 1826-28
Revd. F. Webber 1828-35
Revd. Mainwaring 1835-37
Revd. C. Tombs 1841-43
Revd. T. Jacksons 1843
Revd. G. I. Fenton 1843-48
Revd. J.B. Allen 1849-51
Revd. W.K. Fletcher 1851-54
Revd. M. Daries 1854-55
Revd. W.H. Schwabe 1855-60
Revd. A.R. Cooper, Head Master of Bishops
Revd. F. Gell 1860-67 School assisting the Chaplains since
Revd. W.L. Eames 1867-69 1920 till his death in 1946
Revd. G.A.F. Watson 1869-76
Revd. J.H.T. Blunt 1876-77
Revd. A.G. Cane 1877-88
Revd. P.B. Horna 1888-91
Revd. P.R. Harrison 1891
Revd. J.H. Beak 1891-94
Revd. E. Jenkins Bowen 1895
Revd. P.B. Horna 1894-99
Revd. G.H. Lewis 1896-98
Revd. W.W. Baillie 1898
Revd. C.M. Barham 1898-99 and 1908-99
Revd. J. A Sellar 1899-1902
Revd. E.C.E. DeCoetlogon 1902-05
Revd. L.M. Haslop 1903
Revd. C.F.W. Hatchell 1905-06
Revd. S.L. Leigh Lye 1907-08
Revd. W.F.M. Hamerton 1908
Revd. H. Lloyd. Arnould 1 909-11, 1913-15,
Revd. H. Mould 1902-03 and 1915-17
Revd. Sawtell 1915 and 1924-25
Revd. A.C. Gaul 1923-24
Revd. C.B. Grey Collier 1911-13, 1919-24
Revd. J. Chappee Hall 1917-18
Revd. H. Marindale 1919
Revd. W.A. Aslop 1920
Revd. A. Goode 1837-41 1918-19, 1920-23
Revd. J.C. Williams SSJE 1946-51
Revd. F.L. Wain SSJE 1956-66
Revd. R.C. Llewelyn 1967-70
Revd. S. Christian 1968-70
Revd. D. Samuel 1968-70
Revd. P.R. Gaikwad 1970
Revd. John McLeod 1971-73
Revd. W. Thomas 1974
Revd. G.W. Adams 1976-78
Revd. B.R. Onawale 1978-81
Revd. J.W. Adams 1981-90
Revd. D.S. Pathak 1990-2000
Revd. Andrew Rathod 2000-2008
Revd. D.S. Pathak – 2008-2009
Revd. Sumesh Jacob – 2009-2013
Rev.(Dr.) Kenseelan Azariah – 2013-2017

Presently Serving

Rev. Kalpesh Shirsath

Comments are closed